Công Ty Thành Viên


    Công ty thành viên:

    - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BẢO CƯỜNG
    - CÔNG TY BDS AN PHÚ NAM
    - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LÊ NGUYỄN - LONG THÀNH